Suspensió a l’àmbit de l’entorn del carrer Girona, amb exclusió del recinte interior del Mercat de la Concepció

dijous, 4 abril, 2019

En aquest acord es suspenen l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, així com les llicències d’obres vinculades de les següents activitats:

  • 1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts
  • 2.2. Activitats musicals
  • 2.3. Activitats de restauració
  • 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5)
  • 2.6. Activitats audiovisuals
  • EC 3.3.2 Botigues de plats preparats
  • EC 3.3.3. Comerç alimentari amb degustació
  • EC 3.3.4. Gelateries i orxateries (establiment comercial sense degustació)

Es suspenen, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats

S’Exclouen de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió; Excloure, així mateix, les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats presentades amb posterioritat a la data d’executivitat de l’acord de suspensió respecte d’activitats prèviament autoritzades o excloses de la suspensió, no obstant això la suspensió afectarà les ampliacions d’activitat i les obres de reforma que suposin un augment d’aforament.