Suspensió cuines

divendres, 28 maig, 2021

Adjuntem l’acord adoptat per la Comissió de Govern del 25 de març suspendre les activitats següents:

  • Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering).
  • Botiga de plats preparats quan disposin d’obrador.

Alhora suspèn les llicències d’obres i l’admissió dels comunicats d’obres destinats a la instal·lació, ampliació o reforma de les activitats esmentades

Aquesta suspensió no fa cap exclusió respecte dels establiments que ja haguessin iniciat algun procediment d’obres i o activitats amb les Entitats ambientals de control

Aquesta suspensió es fa amb la finalitat de fer els estudis previs a la tramitació d’un planejament que reguli aquestes activitats.

Adjuntem el link de la suspensió, així com els àmbits

https://bop.diba.cat/anunci/3032721/suspensio-de-l-atorgament-de-llicencies-i-o-comunicats-i-altres-autoritzacions-municipals-ajuntament-de-barcelona