Modificació suspensió cuines

divendres, 28 maig, 2021

Adjuntem l’acord adoptat per la Comissió de Govern del 20 de maig de modificar l’acord de suspensió de  25 de març sen el sentit d’excloure de la mateixa :

  • Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering),  amb una superfície total màxima de 100 m2 i sense que disposin d’espais per a llogar a tercers.
  • Botiga especialista  de plats preparats amb obrador amb una superfície total màxima de 100 m2 i sense que disposin d’espais per a llogar a tercers.

Adjuntem el link de l’acord de modificació de la suspensió:

https://bop.diba.cat/anunci/3071234/suspensio-de-l-atorgament-de-llicencies-i-o-autoritzacions-municipals-per-a-la-instal-lacio-o-l-ampliacio-de-les-activitats-regulades-de-l-ordenanca-municipal-de-les-activitats-i-d-intervencio-integral-de-l-administracio-ambiental-omaiia-i-l-ordenanca-d-establiments-alimentaris-ajuntament-de-barcelona