Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de subministrament de vehicles a motor

dijous, 2 maig, 2019

S'ha publicat l'anunci de l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal•lacions de subministrament de vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, amb la pròrroga de la suspensió.

Adjuntem l'anunci i el plànol de l'àmbit de Pla i l'abast de la suspensió.