Acord de suspensió de les activitats de jocs d’atzar

dimecres, 30 octubre, 2019

Us adjuntem l’acord de Suspensió de les activitats de jocs d’atzar, amb els epígrafs següents:

  • 2.4.1. Jocs d’ atzar:
  • 2.4.1.1. Saló de jocs
  • 2.4.1.2. Bingo
  • 2.4.1.3. Casinos de jocs

Aquesta suspensió es fa per tal de estudiar quin impacte tenen i elaborar el planejament urbanístic necessari per regular la seva implantació.