Taules consultives

Les taules consultives amb l'Administració son un espai de trobada entre professionals i l'Administració creades amb l'objectiu de compartir coneixements tècnics i experiències per resoldre dubtes i unificar criteris interpretatius i de treball.

Taules consultives

TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de  l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats

TAAC:  Taula de debat i seguiment de criteris d’interpretació de la normativa sobre accessibilitat en activitats aplicable a Catalunya

TID-PAU: Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció

TINSCI: Taula d'interpretació de la normativa de seguretat i contra incendis

TC-IE: Taula consultiva d’instal·lacions d’energia

TC-IF: Taula consultiva d'instal·lacions frigorífiques

TC-IG: Taula consultiva d'instal·lacions receptores de gas

* Si tens alguna consulta, envia un email a info@coneixement.eic.cat