Localització de documents

norma@infocentre.eic.cat
Tel. 93 319 23 00

Sol·licita els documents del teu interès: tesis doctorals, patents, congressos.

Es gestiona l'adquisició del text complet de documents, tant del nostre país com de l'estranger, com ara:

  • Legislació i especificacions tècniques
  • Articles de revistes tècniques, científiques i sectorials.
  • Papers de congressos
  • Patents
  • Informes tècnics

Com sol·licitar els documents?

Per a les sol·licituds de documents cal omplir el formulari. Prèviament al lliurament del document s'enviarà un pressupost.