Atribucions i competències

Atribucions professionals i competències de l'enginyeria

Saps quines són les diferències entre atribucions i competències? Consulta el document Atribucions professionals de l'enginyeria.

La regulació de la categoria professional dels enginyers anteriors al Pla Bolonya

El 12 d'agost de 2015 es va publicat el reconeixement de la categoria de Màster dels Enginyers. Veure BOE. Més informació.

El COEIC havia reclamat "la urgent equiparació al nivell EQF-7 dels títols espanyols d'enginyeria anteriors a la reforma", passant així aquest nivell a incloure tant els actuals títols amb nivell de Màster de l'Espai Europeu d'Educació Superior com els títols d'Enginyer anteriors a Bolonya (de cinc anys o més de durada). El passat 15 de gener de 2014, fruït de les nostres converses amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aquest va emetre un certificat establint la correspondència entre el títol d’Enginyer Industrial (anteriors al Pla Bolonya) i als del conjunt de l’actuació ordenació Grau + Màster.
Llegir comunicat
Al·legacions presentades pel Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (04/04/14)

Notícies relacionades

- Els Enginyers de Camins ja tenen l'equiparació a EQF-7 (Màster) publicat en el BOE de l'11 de maig.

- Surt a informació pública l'equivalència del nostre títol antic d'Enginyer Industrial al nivell 3 de MECES (equivalent a EQF-7, nivell de Màster). (12/05/15)

- El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que regula el procediments de declaració d'equivalència acadèmica de les titulacions universitàries anteriors al Pla Bolonya amb els nivells del Marc Espanyol de Qualificacions de l'Educació Superior ( MECES ) com són el grau i el màster BOE (21/11/2014)

- Enginyers i arquitectes critiquen Wert per "devaluar" els seus títols e-Periódico (13/05/2014)
SOS de los ingenieros a las grandes empresas Cinco Días (06/05/2014)
Wert equiparará en seis meses los títulos antiguos de ingenieros La Vanguardia (18/03/2014)
- La solución a la equiparación de los ingenieros se pospone El País (17/03/2014)
- Wert aborda esta semana con las CCAA y los rectores la reforma de la universidad El Faro de Vigo (17/03/2014)
- El título de Licenciado ¿es un Grado o un Máster?" + "Reforma archivada" La Razón (17/03/2014)
- Los ingenieros industriales piden retirar la "solución Wert Cinco Días (17/03/2014) versió digital
- La reforma universitaria reúne a Wert con rectores DEIA (17/03/2014)
- Ingenieros Industriales piden una correcta regulación de su titulación ABC (16/03/2014)
- Los ingenieros declaran la guerra al Ministro Wert El Mundo (17/03/2014)
- Educación elaborará una solución para los pre-Bolonia "este mes" Cinco Días (07/03/2014)
- Cinco ingenerios españoles que 'valen menos' que sus colegas europeos (02/03/2014)
- Altres notícies i documents diversos

Enllaços d'interès

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Instituto de la Ingeniería de España
Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales (gener 2014)
Explicació de les actuacions al Grup de Linkedin del Consejo
Nota de premsa Un título antiguo obstaculiza a los ingenieros el trabajo fuera de España El País (16/01/14)
Escrit presentat a la Defensora del Poble sobre la problemàtica de la falta d'equiparació dels enginyers espanyols a l'estranger (22/01/14)
Petició d'ASINCA sobre l'homologació i equivalència de la titulació d'enginyer superior a màster (20/01/14)
Posicionament de la Real Academia de Ingeniería sobre l'equiparació dels enginyers pre-Bolonia (01/04/14)
Posicionament conjunt d'organitzacions i associacions professionals i de funcionaris equiparació de titulacions (29/04/14)