Atribucions

Els Serveis Jurídics de l’Àrea Professional tenen per objectiu donar suport als enginyers industrials en la seva activitat professional en tres aspectes diferents:

1.- L’estudi de normatives i projectes de normativa per analitzar-ne l’adequació a les competències dels enginyers industrials.
2.- Les actuacions jurídiques necessàries en defensa de la professió.
3.- L’atenció a les consultes dels enginyers en el camp professional.

En aquest apartat de la web pots consultar les actuacions realitzades pels Serveis Jurídics al llarg dels darrers anys: