Voluntaris/voluntàries per fer de mentor/a

Funcions

Busquem mentors i mentores disposades a acompanyar a una persona jove que durant la seva infància o adolescència ha estat acollit/da en recursos residencials del sistema de protecció de menors i que afronten el repte d’emancipar-se sense referents familiars al territori.

Objectiu

  • Ser una persona adulta de referència per al jovent, una figura que li donarà suport emocional quan el necessiti.
  • La persona mentora, a més, acompanya al/la jove a sostenir la seva trajectòria formativa.

Com es farà?

El mes d'octubre coneixeràs la persona jove assignada, amb qui et trobaràs cada setmana fins al mes de juny (alternant trobades 1 a 1 amb ell/a i trobades amb la resta de grup format per joves i mentors del projecte).

Les claus de l' acompanyament:

  • Les persones mentores rebran una formació prèvia on coneixeran millor el projecte
  • Una professional supervisarà la relació des de l'inici fins al moment del tancament.
  • El vincle de confiança entre la persona jove i mentor/a permetrà aconseguir els objectius proposats.

Requisits

  • Tenir entre 30 i 65 anys
  • Ser una persona empàtica, motivada en conèixer una persone jove i orientar-la en el seu trajecte formatiu. Una persona compromesa en la durada del projecte.
  • Dominar el català i el castellà
  • Tenir disponibilitat els dimarts a la tarda (trobades de grup) i dues hores a la setmana (trobades individuals amb la persona jove).

Disponibilitat

*10h de formació inicial de voluntariat en mentoria, (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya).

*2 hores de trobada presencial amb el jove, en horari flexible segons disponibilitat, un cop per setmana

* 2hores seguiment grupal mensual al llarg de la relació amb el o la jove.

Entitat

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al col•lectiu de jovent ex-tutelat que han d’emprendre la seva vida adulta.

Per conèixer una mica l'entitat podeu visitar:

Contacte

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un e-mail a: mhita@eic.cat