Voluntari tècnic per petites reparacions: ”Bricolatge”

Entitat

La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social va ser promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona el juliol de 1990. La raó de la seva creació fa més de 25 anys, era impulsar un projecte d’inclusió residencial per a les famílies usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona, que es trobaven en situació d’exclusió social i/o marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal a aquestes famílies d’un habitatge gestionat per la Fundació.

Funcions

Solucionar petites actuacions que s’han de realitzar en aquests pisos i que moltes vegades no cal cercar un industrial professional.

Requeriments

Que li agradi el “bricolatge”
Disponibilitat d'unes 5 hores a la setmana
 
Lloc 
Ciutat de Barcelona i rodalies
 

Relació  

Col•laborarà amb el Director de Patrimoni de la fundació
 
Contacte
Per a més informació contactar amb Montse Hita. Telèfon 93 319 23 00. A/e: mhita@eic.cat
Per conèixer una mica l'entitat podeu visitar: http://www.habitatgesocial.org/