Voluntari de Medi Ambient

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1992, que desenvolupa activitats de formació i inserció socio-laboral per a persones que es troben en risc d’exclusió social.

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA desenvolupa tasques relacionades amb la restauració, el comerç de bens de segona mà, gestió de deixalleries i recollida i gestió de residus.

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA disposa d’un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient certificat per SGS des de 2013 i està autoritzada per la gestió de residus i el seu transport.

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA disposa de la seu central al carrer Llull, 430 de Sant Adrià del Besòs, 5 botigues de venda de bens de segona ma a Barcelona i a Tarragona, delegació a Vilanova i la Geltrú i delegació a Vilaseca.

També gestiona dos punts verds a Barcelona, un Menjador social a Tarragona i una Escola restaurant i un servei de càtering a Sant Adrià del Besòs.

Descripció del lloc i entorn

Gestió mediambiental en les diferents activitats de l’entitat, especialment en:

  • Sensibilització ambiental del personal.
  • Gestió correcta dels residus.
  • Obtenció i manteniment de autoritzacions de gestió de residus.
  • Preparació dels informes anuals com a gestor de residus.

Col•laborant amb el Responsable de Qualitat i Medi Ambient, conjuntament amb altres voluntaris.

Requeriments/ perfil desitjat

Persona amb coneixements i experiencia en normes ISO 9001 i ISO 14001 i gestió de residus.

Dedicació

8-12 hores (1 ó 2 matins/setmana).

Contacte

Enviar email a Montse Hita
Web: http://www.formacioitreball.org/