Coordinador de Serveis de Manteniment a Tarragona

Funcions 

 • Seguiment de l’estat dels edificis, equipaments i instal•lacions tècniques de totes les implantacions de la Fundació Formació i Treball en l’àrea de Tarragona.
 • Coordinació de les tasques de Manteniment Preventiu i Correctiu realitzades a traves de proveïdors locals de serveis.
 • Idem per les reformes i noves instal•lacions.
 • Llançament planificació treballs manteniment, registre i tancament Ordres de Treball sobre el sistema informàtic G.M.A.O.

Relació

 • Jeràrquica amb la resposable de la seu de Tarragona
 • Funcional amb els serveis de manteniment centrals a F.I.T. Tarragona

Formació

 • Enginyer Industrial (Superior o Tècnic)
 • Arquitecte o Aparellador
 • També valdria, Formació Professional , però amb una certa experiència en gestió.

Coneixements

 • Electricitat / Climatització / Fluids / petita Obra civil
 • Molt convenient => coneixement pràctic de gestió del manteniment amb eina informàtica G.M.A.O.

Experiència

Càrrec en empresa instal•ladora, mantenidora, contractista obra civil, gestió serveis generals d’edificis, facility management, o similar. Tant com a proveïdor de serveis com a client.

Residència

Àrea de Tarragona

Disponibilitat

Estimat => 3 hores/setmana

Altres

 • Orientació a client
 • Coneixement mercat proveïdors locals de serveis i de subministradors de materials
 • Capacitat de negociació

Contacte

Enviar email a Montse Hita
Web: http://www.formacioitreball.org/