Assessorament a la gestió de qualitat i protecció de dades

Funcions

Suport a la direcció en manteniment de la ISO 9001:2015:

 • Realització d'auditories internes

 • Implantació i manteniment d'indicadors de qualitat

 • Elaboració d'informes de qualitat a incloure en l'informe de gestió anual d'IReS

 • Documentació del Sistema de Qualitat

 • Col•laboració en campanyes de sensibilització de la qualitat

Suport a la direcció en la protecció de dades:

 • Manteniment dels fitxers inscrits de la AEPD

 • Manteniment del manual de seguritat existent

 • Revisió de documentació amb clàusules LOPD

 • Campanyes de sensibilització sobre LOPD 

Requeriments

Coneixement sobre:

 • La norma ISO 9001: 2015

 • Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Disponibilitat d'unes 5 hores a la setmana

Reporta

Directament a la directora. Relació amb els membres del consell de direcció i comandaments

Contacte

Per a més informació poseu-se en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un email a: mhita@eic.cat. Per conèixer una mica l'entitat podeu visitar: http://fundacioires.org/